Strona:Jan Dąbski - Pokój ryski.djvu/162

Ta strona została przepisana.

rządu w tej sprawi, bo za tę koncesję możnaby dużo uzyskać. Konkretnie mówiąc, proszę o instrukcje, czy możemy iść na jakiekolwiek i jak dalekie przedłużenie terminu wypowiedzenia rozejmu.
Drażliwym przedmiotem dla bolszewików jest kwestja wydania złota. Powiadają, że złota mają bardzo mało, natomiast za złoto z tytułu rozrachunku gotowi są dać Polsce brylanty i koncesje leśne, kopalniane i t. p. Sprawa ta była rozważana na Delegacji i, jakkolwiek podnoszono przeciwko braniu brylantów pewne zastrzeżenia, ostatecznie nie zgodzono się, iż sprawę tę należy traktować poważnie, że należy także zwrócić uwagę na platynę i inne cenne surowce, która można dostać z Rosji.
Wobec tego, że w czasie bardzo niedługim, po zasadniczej dyskusji na komisjach, przejdzie niewątpliwie do ustalenia zasadniczych części Traktatu w poufnych rozmowach między przewodniczącymi — komisje mają opracować nasze zasadnicze żądania, od których nie odstąpimy i w ten sposób będziemy mieli zespół naszych żądań politycznych, terytorjalnych, ekonomicznych i t. p. Równocześnie mają być ustalone także możliwe ustępstwa, na które można pójść wobec bolszewików:
Niepotrzebne a w wielu wypadkach nawet szkodliwe jest zbyteczne denerwowanie się Warszawy sytuacją w Rydze. Sytuację tę mogą bolszewicy wyzyskać na swoją korzyść. Dlatego należy utrzymać opinję publiczną w równowadze, nie dopuszczać do zdenerwowania, bo to wykorzystuje druga strona.
W chwili obecnej prace komisji rozwijają się normalnie. Bolszewicy po nieudałej próbie steroryzowania nas zachowują się spokojnie i rzeczowo, przyjmując za podstawę dyskusji nasze projekty, ponieważ oni sami prawie żadnych projektów nie przekładają. Wogóle mam wrażenie, że Delegacja Rosyjsko-Ukraińska stoi niżej od naszej względem fachowego wyrobienia i że inicjatywa spoczywa prawie zawsze na naszych rękach.
O ile się rozwinie jakaś dyskusja radjotelegraficzna z Cziczerinem na temat ostatnich propozycji — proszę mnie o tem informować, bo jest rzeczą nadzwyczaj przykrą, gdy się Delegacja Polska o akcji własnego rządu dowiaduje od strony przeciwnej.
Proszę również o ścisłe instrukcje co do ewentualnego ustalenia terminu podpisana Traktatu i co do gwarancji wojskowych, ponieważ niewątpliwe te sprawy przyjdą do Rygi.
Korzystam ze sprawności, aby i t. d.