Strona:Jan Dąbski - Pokój ryski.djvu/44

Ta strona została przepisana.

twa dla zbadania mandatów Delegacji Polskiej oraz do przewiezienia jej do Mińska i prosi Delegację Polską o przedstawienie mandatów.
P. Dąbski jako przewodniczący Delegacji Pokojowej Polskiej przedstawia pełnomocnictwa, podpisane przez Wiceprezydenta Rady Ministrów Ignacego Daszyńskiego i Ministra Spraw Zagranicznych E. Sapiehę oraz w imieniu Naczelnego Dowództwa wojsk polskich przez gen. Rozwadowskiego, szefa Sztabu Generalnego.
P. Szutko stwierdza, iż w myśl otrzymanych instrukcji uznaje przedstawione pełnomocnictwa za całkowicie zadowalające. W dalszym ciągu p. Szutko oświadcza, iż w myśl otrzymanej przezeń instrukcji, Delegacja wraz z personelem technicznym ma się udać do Mińska. Co do automobilów i ich obsługi, te, zdaniem Rady Wojenno-Rewolucyjnej Frontu Zachodniego, mają pozostać w Brześciu. Na skutek nalegania ze strony Polskiej Delegacji, aby radjostacja, automobile i ich obsługa były przewiezione do Mińska, p. Szutko oznajmił, iż w tej sprawie odniósł się do Rady Wojenno-Rewolucyjnej Frontu Zachodniego, ale dotychczas nie otrzymał odpowiedzi. P. Szutko proponuje przeto, aby dla uniknięcia zwłoki Delegacja wyjechała do Mińska, biorąc z sobą narazie personel techniczny i 5 automobilów, w tej liczbie 3 z aparatami redjotelegraficznymi, do czego może być użytych 5 platform. Pozostałe automobile z obsługą poczekają w Brześciu na nadejście odpowiedniego taboru kolejowego.
P. Dąbski stwierdza, że Delegacja stanowi wraz z wszystkiemi jej przynależnościami całość i stąd wypływa niemożliwość pozostawienia części automobilów wraz z ich personalem w Brześciu. P. Dąbski prosi przeto o wyrażenie zasadniczej zgody na nierozdzielanie Delegacji.
P. Szutko wyraża swą zasadniczą zgodę na dostarczenie wszystkich automobilów wraz z ich personelem do Mińska i wskazuje, że mowa jest o tymczasowem pozostawieniu części automobilów w Brześciu w celu przyspieszenia wyjazdu Delegacji do Mińska. P. Szutko proponuje wysyłkę samochodów do Mińska w dwóch partjach.
P. Dąbski: W ciągu jakiego czasu będzie wyprawiona reszta automobilów?
P. Szutko oświadcza, iż nastąpi to w najbliższym czasie i że natychmiast wyda on stosowane rozporządzenia. Sprawa ta ma charakter ściśle techniczny.
P. Dąbski stwierdza, iż mimo, że sprawa ta jest drugorzędna, Delegacja nie chce być skrępowana środkami przewozowymi. Prosi o oznaczenie choćby przybliżonego terminu wysyłki pozostałych samochodów.