Strona:Kobiety antyku.pdf/2

Ta strona została przepisana.

Okładkę projektowała Maryna Wiśniewska
Redaktor Włodzimierz Barbasiewicz
Redaktor techniczny Stanisława Rzepakowska

Copyright © by
Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o. o.
Warszawa 1993


ISBN 83-01-11054-6


Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie pierwsze
Arkusz wydawniczy 18
Arkusz drukarski 18,25+1 ark. wkł.
Skład i łamanie Fototype, Milanuwek
Druk ukończono w grudniu 1992 r.
Druk i oprawa Drukarnia Naukowo-Techniczna
Zam. 3832/11/92