Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/101

Ta strona została skorygowana.
89
5. Za wszystkich wiernych żyjących i zmarłych.

Wszechmogący i wieczny Boże! który jesteś Panem tak żyjących jak zmarłych, i udzielasz Twe miłosierdzie wszystkim, którzy przez wiarę i cnotę do Ciebie należą, prosimy Cię pokornie, aby ci wszyscy, za których się modlimy, a którzy żyją jeszcze na tym świecie, lub po złożeniu tu ciał przeszli do wieczności, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich miłosierdzia Twojego i odpuszczenia wszystkich grzechów swoich dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
W. Abyś téż nas samych w służbie Twéj świętéj utwierdzić raczył! Abyś wszystkie wierne zmarłe wiecznego odpocznienia domieścić raczył!
O. Prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga.

O Boże, pełen litości i miłosierdzia! Ty dałeś Kościołowi Twemu władzę rozwiązywania i związywania. Z wdzięcznością używam téj łaski, którą Twój Kościół mi użycza. Niech nie zapominam tego, że tylko prawdziwie skruszonym grzesznikom, którzy się przez Sakrament Pokuty oczyścili, udziela się odpust i darowanie kar czasowych, które