Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/107

Ta strona została skorygowana.
95

Wysłuchaj mię
Natchnij mię
Radź mi
Utrzymuj mię
Umocnij mię
Ułagodź mię
Uspokój mię
Wstrzymaj mię
Broń mię
Zasłoń mię
Prowadź mię
Pociesz mię
Błogosław mię
Czuwaj nademną
Ucz mię
Oświeć mię
Przestrzeż mię
Podnieś mię
Przepuść mi
Zbaw mię

Bo Ty wszystko możesz.

Amen.ROZPAMIĘTYWANIE
męki Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Uważcie i patrzcie, czy jest boleść jako boleść moja. Jerem. Treny 1, 12.