Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/159

Ta strona została skorygowana.
DROGA KRZYŻOWA
MNIEJSZA.

U W A G A
przy rozpoczęciu
KRZYŻOWEJ DROGI.

Rozpoczynajmy tę świętą krzyżową drogę. Przygotowaniem do niéj niechaj nam będą te słowa Zbawiciela Pana: „Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie“. U św. Mat. w rozd. 16. w. 24. I ono słowa Symeona proroka do Maryi wyrzeczone: „I duszę Twą własną przeniknie miecz“. U św. Łuk. w rozdz. 2. w. 35 — Ta droga powinna nam przypominać tę drogę bolesną, którą przebył Zbawiciel, dźwigając krzyż swój. Ta droga zaczyna się od domu Piłata a kończy się na Golgocie. Od wyroku śmierci aż do ukrzyżowania — tę drogę, za Jezusem odbyła Matka Jego — tę drogę, w rozpamiętywaniu męki Syna po zmartwychwstaniu, często odprawiała Przebłogosła-