Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/191

Ta strona została skorygowana.
179

O to Cię proszę przez zasługi Twoje, który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy ś. jedyny na wieki wieków. Amen.

(jak wyżéj).


STACYA IV.
Jezus spotyka się z Matką swoją.
Komu cię przyrównam? albo komu cię przypodobam córko Jerozolimska.
Tren. 2.
V. Chwalimy Cię Panie i błogosławimy Cię.
R. Boś przez krzyż Twój święty świat odkupił.

Kiedy wszyscy najbliżsi opuścili Jezusa, i z tych wszystkich którym dobrodziejstwa użyczał, żaden się nie znalazł, któryby z nim podzielał, te wielkie cierpienia, Matka nie opuściła Syna, Marya nie opuściła Jezusa. Chciała podzielać wszyskie cierpienia Jego, a patrząc na boleści Jezusa tem samem podzielała je. Jaka to dla nas wielka pociecha, że ta Matka Zbawiciela, jest oraz Matką naszą. Jako na téj bolesnéj drodze nie opuściła Syna swego, tak też i nas nie opuści, na bolesnéj drodze życia naszego. Patrzy