Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/231

Ta strona została przepisana.
219

takie będzie zmartwychwstanie. Jeśli chcemy z Chrystusem zmartwychwstać, z Chrystusem żyć i umierać powinniśmy!

V. Własnemu Synowi swemu Bóg nie przepuścił.
R. Ale Go za nas wszystkich ofiarował.
Módlmy się.

Prosimy Cię o Boże! spojrzyj łaskawie na to zgromadzenie twoich wiernych za których Jezus Chrystus nie wzbraniał się być wydanym w ręce grzeszników i mękę krzyżową podjąć! Niech się staniemy uczestnikami odkupienia Jego, przywłaszczając sobie krew Jego drogą. O to Cię prosimy przez tego samego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem św. jedyny Bóg żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

V. Zmiłuj sie nad nami Panie.
R. Zmiłuj się nad nami.
V. W każdym smutku i udręczeniu.
R. Przybądź na pomoc N.P. Maryo.
Módlmy się.

Panie Jezu Chryste! prosimy Cię, aby Najświętsza Matka Twoja, Panna Marya, zawsze a osobliwie w godzinę śmierci, wsta-