Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/238

Ta strona została przepisana.
226

O to proszę Cię, o Jezu ukrzyżowany, przez serce Twoje najmiłosierniejsze, dla miłości ku mnie włócznią przebite..... przez serce najczystsze Najświętszéj Matki Twojéj Maryi, siedmią mieczami boleści przeniknione i pod Twym krzyżem obumierające - dla któréj mi niczego odmówić nie możesz.... boś mi ją Sam z tego krzyża dał za matkę mówiąc: „Oto Matka Twoja.“
A więc ponieważ prawdziwie jesteś Matką moją, Matką wszystkich wiernych: uciekam się do Ciebie o Maryo, z ufnością syna, lecz syna marnotrawnego, syna winowajcy: „O błogosławiona Panno Maryo, Tyś Matką Boga, Tyś Matką winowajcy: Tyś Matką Sędziego, Tyś Matką wygnańca. Gdy więc jesteś Matką obojga synów, nie dozwól syna winnego potępić przed synem Bożym.... Lecz przez Syna Sędziego przyjm syna wygnańca do wiekustéj Ojczyzny“. Amen.
Ucieczko grzesznych módl się za nami.
O Maryo bez grzechu poczęta etc.
Pamiętaj najlitościwsza Panno Maryo, etc.

Ojcze nasz — Zdrowaś Marya
MODLITWA III.

O najchwalebniejszy Panie Jezu Chryste! któryś sam zstąpił z nieba, abyś swoją Boską