Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/271

Ta strona została przepisana.
259

Jeżlim zawinił, odpuść mi, o Panie!
Przyjm te łzy żalu i poprawy chęci,
Niechaj twa łaska, twoje zlitowanie
Na dalszą życia pracę mnie poświęci.

(Obrazki z życia ludu).
Pieśń za umarłych.

Wieczne odpoczywanie
Racz umarłym dać o Panie,
Którzy w łasce twojej żyli
I w niéj życie zakończyli.
Niech im jasność twoja świeci,
Bo to twoje Panie, dzieci,
Coś najświętszą krwią Twą zbawił,
Byś im wiecznie błogosławił.

Wieczne odpoczywanie,
Racz umarłym dać, o Panie!
Sprawiedliwy tu bezpiecznie
Żyje i żyć będzie wiecznie,
I nagrodę swą odbierze,
Że cię kochał, wiernie, szczerze,
A choć w życiu się zadłużył,
Jednak zawsze tobie służył.
Tyś mu za to dopomagał,
By pokutą cię przebłagał.