Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/47

Ta strona została skorygowana.
35

cóżeś i mnie złego uczynił, że na nowo grzesząc, do krzyża Cię przybijam!
O Panie! żebym Cię nie widział na krzyżu, w rozpaczy zaginęłaby dusza moja!
Tyś się modlił Panie za tych, co Cię krzyżowali, i modlitwa Twoja stała się nawróceniem dla wielu! Panie, Ty zamną wstaw się u Ojca Twego przedwiecznego a z krzyżownika Twego stanę się ukrzyżowany Tobie! Na krzyżu dobry łotr otrzymał zbawienie; o Panie! daj mi być ukrzyżowanym blisko Ciebie, abym posłyszał słowo miłosierdzia Twego!
Ilem tęsknił za światem, uciekając od krzyża, daj mi, abym tęskniąc za krzyżem uciekał od świata!

W czasie Sanctus.

O Panie! błogosławiony ten, który poznał, jak słodko jest Ciebie kochać, i Tobie jednemu służyć!
Błogosławiony ten, który niczego innego nie szuka nie pragnie, nie żąda oprócz Ciebie!
Błogosławiony ten, który innéj woli nie ma, jak tylko tę, aby we wszystkiem poznać i wypełnić wolę Twoja najświętszą!
Błogosławiony ten, który duszę swoją wyżej ceni nad wszystkie inne rzeczy stwo-