Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/74

Ta strona została skorygowana.
62

większéj, czystszéj sposobności zwyciężenia siebie, jak zwyciężając tę wrodzoną chęć do mówienia!
Dlatego, o Panie! chcę nietylko zachowywać milczenie, ale chcę kochać, pielęgnować, to święte milczenie, które mnie wyuczy jak mam mówić do Ciebie, w którem Ty do mnie przemawiać będziesz! I nawet kiedy z ludźmi mówić będę, nie poprzestanę milczeć w sercu, abym mógł ciągle z Tobą rozmawiać; aby, gdy ludzie do mnie mówić będą, Tyś nie poprzestał do mnie przemawiać!
Nauczywszy się kochać Ciebie, mówić się nauczę, aby każde słowo moje nosiło piętno miłości Twojéj. Nigdy kłamstwem obmową, złorzeczeniem lub jakiemkolwiek inném niegodziwém słowem, nie chcę splamić języka mego, ale wszystko, co mówię, niechaj będzie na chwałę Twoją, na zbawienie moje, na pożytek i pociechę bliźniego mego!
Żyjąc w pośród świata, ciągle milczeć nie mogę, ale żyjąc nie dla świata, od Ciebie Panie mówić się nauczę!

MODLITWA
w drugą Niedzielę Wielkiego Postu.

O Panie! Tyś Stwórcą moim, a ja stworzenie Twoje. Masz więc wszelkie prawo