Strona:Niewiadomska Cecylia - Legendy, podania i obrazki historyczne 04 - Leszek Biały - Bolesław Wstydliwy.djvu/05

Ta strona została uwierzytelniona.


BIBLJOTECZKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, Nr. 105
CECYLJA NIEWIADOMSKA
LEGENDY, PODANIA

I OBRAZKI HISTORYCZNE


IV.

LESZEKBIAŁYBOLESŁAWWSTYDLIWYGebethner i Wolff - logo.jpg
NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA
WARSZAWA====LUBLIN====ŁÓDŹ
KRAKÓW====G. GEBETHNER I SPÓŁKA
1918