Strona:PL-Ewa Dubas-Urwanowicz-Koronne zjazdy szlacheckie.pdf/4

Ta strona została przepisana.
Recenzenci

prof. dr hab. Juliusz Bardach
prof. dr hab. Antoni Mączak


Copyright © by Ewa Dubas-Urwanowicz, Białystok 1998ISBN 83-86423-84-6


Redakcja i korekta
Katarzyna Kaniuka

Redakcja techniczna
Todor Wrona

Skład komputerowy
Stanisław Żukowski

Ilustracja na okładce:
koronacja, miniatura z Pontyfikatu Erazma Ciołka, XVI w.

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15-097 Białystok, ul M. Skłodowskiej-Curie 13
tel. (085) 45 70 58, 45 70 59

Drukarnia „LIBRA” PPHUW, Białystok, ul. Mazowiecka 33, tel. 422-633