Strona:PL Bajki i powiastki dla dzieci z celniejszych bajko-pisarzy polskich wybrane.djvu/026

Ta strona została przepisana.

Przyjacielu! rzekł piérwszy, nierozumiem wcale,
Czemu ja tak przyćmiony, ty błyszczysz wspaniale;
Wszak z jednegośmy kruszczu, przecież nie jednacy?
Z kadżeś ty nabył blasku? Czy chcesz wiedzieć?...
z pracy.