Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego T2.djvu/009

Ta strona została skorygowana.DZIEŁA


JULIUSZA SŁOWACKIEGOWYDAŁ

Dr. HENRYK BIEGELEISEN.


Z 7-ma portretami, 4-ma rysunkami poety, 4-ma podobiznami
autografów i tablicą porównawczą tekstu.Tom II.


Wydanie w 100 numerowanych egzemplarzach.
LWÓW.
NAKŁADEM KSIĘGARNI POLSKIEJ.
Z drukarni i litografii Pillera i Spółki.
1894.