Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego T2.djvu/317

Ta strona została przepisana.
(do Balladyny dobywając miecza)

Tego człowieka trzeba zabić.

BALLADYNA (z pomięszaniem.)

Trzeba.

KOSTRYN (napadając.)

Broń się —

GRALON (broniąc się.)

Co znaczy?

(Biją się — Balladyna zdejmuje miecz ze ściany i zachodząc z tyłu zabija Gralona.)
BALLADYNA.

Masz!

GRALON.

O jasne nieba!...
Zbrodnia!!!

(kona.)
KOSTRYN.

       135 Grafini, napadliśmy razem
Na tego starca: czy wiész co to znaczy?

BALLADYNA.

Wiém! o mój Boże!

KOSTRYN.

Ja biorę połowę
Twojego strachu, tajemnic, rospaczy.

BALLADYNA.

Co teraz robić Kostrynie?

KOSTRYN.

Mieć głowę...


KONIEC AKTU TRZECIEGO.