Strona:PL Edward Nowakowski-Przegląd 50-letniej pracy literackiej Eu... Heleniusza.pdf/18

Ta strona została uwierzytelniona.
Dzieła Eustachego Helenjusza.

I. 1852. Matka Boska na Jasnej Górze Częstochowskiej — królowa Korony Polskiej. (Pamiątka z pielgrzymki odbytej 1848 r. Paryż.
II. 1857. Wiadomość historyczna o zgromadzeniu XX. Bazylianów w Humaniu. (Dodatek miesięczny do «Czasu» r. 1857. T. VIII.
III. 1860. Kilka Rysów i Pamiątek. Poznań.
IV. 1881. Wspomnienia Narodowe (z przedmową Bohdana Zaleskiego). Paryż.
V. 1867. Listy z kraju i z zagranicy z lat 1863 i 1864. Kraków.
VI. 1873. Rozmowy o Polskiej Koronie. Kraków. Tomów 2.
VII. 1876. Wspomnienia Lat Minionych. Kraków. Tomów 2.
VIII. 1876. Pielgrzymka do Ziemi Świętej odbyta w r. 1863. Kraków.
IX. 1882. Pamiątki Polskie z różnych czasów. Kraków. T. 2.
X. 1891. Wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków. T. 2.
XI. 1894. Wspomnienia Polskich Czasów dawnych i późniejszych. Kraków. Tomów 2.
XII. 1900. Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy przyniesione. Kraków.
XIII. 1901. Toż. Drugie wydanie poprawione i powiększone. Kraków. Tomów 2.
XIV. 1902. Listki z Ukrainy. Kraków.

Zestawienie Przedmiotów w Dziełach Eustachego Heleniusza przez Anastazego Trembeckiego. 1900. Kraków.
separator poziomy