Strona:PL Goethe - Poezye (tłum. Zathey).pdf/42

Ta strona została uwierzytelniona.

Chciałbym być kochany
I pełen odmiany;
Wiernośćbym ślubował
I nie podróżował.
Chciałbym być kochany
I pełen odmiany.

Już starym być wolę,
Mieć zmarszczki na czole;
Gdybyś odmówiła,
Jużbyś nie zmartwiła.
Ach, starym być wolę,
Mieć zmarszczki na czole.

Baranka mieć skromność,
Lwią siłę, przytomność;
Mieć oczy jak sępy
I lisie podstępy —
Baranka chcę skromność
A lwią mieć przytomność.