Strona:PL Horacy - Poezje.djvu/335

Ta strona została przepisana.


Popraw togi[1] i słuchaj, ty, którym już miota
Niebezpieczna choroba urzędów i złota;
Co na zbytki, zabobon cierpicie ogromnie
       80 Lub inną jaką słabość, tu zbliżcie się do mnie:
Żeście wszyscy niezdrowi,[2] kolejno wyłożę.
Najwięcej ciemierzycy kutwom daćby może;
Bodaj czy Antycyra[3] starczy lej chorobie.
Stabra dziedzice sumę wykuli na grobie,[4]
       85 Inaczej gladjatorów sto par mieli stawić,
Dla ludu ucztę w guście Arryusza sprawić
I zbiór dać afrykański. — »Dobrzem rozporządził
Czy źle: wujem mi nie bądź«.[5] — Staber, jabym sądził,

  1. W. 77. Popraw togi, żebyś podczas mego wykłada nie potrzebował tego robić, tylko uważnie mię słuchał.
  2. W. 81. niezdrowi — na duszy, t. j. szaleni. Szaleństwo leczono ciemierzycą; najskuteczniejsza rosła na górze Eta w pobliżu Antycyry nad zatoką Malijską.
  3. W. 83. Antycyra, Anticyra — dwa miasta: 1) nad zatoką Malijską w Tessalji; 2) nad zatoką Koryncką w Focydzie, oba słynne z ciemierzycy, której odwarem leczono szaleństwo.
  4. W. 84. Staberius — nieznany bliżej snob rzymski rozporządził w testamencie, że spadkobiercy sumę spadkową mają wyryć na pomniku grobowym; gdyby zaś tego nie uczynili, to zato mają wyprawić igrzyska pogrzebne na cześć zmarłego, na których miało wystąpić sto par gladjatorów ze sobą walczących i wyprawić ludowi wspaniałą ucztę pogrzebną jaką Q. Arrius wydał w r. 59 (Cic. in Vatin. 13, 31), a nadto rozdać ludowi cały jednoroczny zbiór zboża z jego Afrykańskiej posiadłości (por. P. I 1, 10).
  5. W. 88. »wujem mi nie bądź« — przysłowie łacińskie: »nie obchodź się ze mną tak, jak wuj z wyrodnym siostrzeńcem«. (Por. II 2, 97).