Strona:PL Horacy - Poezje.djvu/490

Ta strona została przepisana.

WYKAZ IMION WŁASNYCH[1] SKRÓCENIA: g. — góra; m. — miasto; rz. — rzeka; w.— wyspa. Acheroncianie — mieszkańcy m. Acherontia (dziś Acerenza) w Apulji. Achilles — syn Peleusza i bogini morskiej Tetydy, król Mirmidonów w Tessalji, największy bohater grecki pod Troją. Achiwi — inna nazwa Greków. Adrya — morze Adrjatyckie; pan Adryi — bożek morza Adrjatyckiego. Afryk, Africus — gwałtowny wiatr południowo-zachodni, przeciwny Akwilonowi, który z północnego wschodu wieje. Agamemnon — syn Atreusa (Atryda), król Mycen. Agryppa, M. Vipsanius Agrippa (ur. 63, um. 12 przed Chr.) — słynny wódz rzymski, prawa ręka Augusta. Ajaks, Aiax — syn Telamona, bohater grecki pod Troją. Akrocerauńskie skały, Acroceraunia- przylądek w północnym Epirze, niebezpieczny dla żeglarzy. Akwilon, Aquilo — wiatr północno-wschodni. Albunea — nimfa źródlana, dająca wyrocznie w jednej z grot, wyżłobionych przez wody Anienu w pobliżu Tiburu. Alcej, Alcaeus — sławny liryk grecki, współczesny Safonie. Alcyda, Alcides — syn Alceusza (domniemany), Herkules.

Algid, mons Algidus — lesiste

  1. W wykazie opuszczono te imiona własne, które są już objaśnione w przypiskach pod tekstem.