Strona:PL Horacy - Poezje.djvu/512

Wystąpił problem z korektą tej strony.

List 111. do Juljusza Florusa 370 IV. do Albjusza Tybulla ....... 372 V. do Manljusza Torkwata 374 VI. do Numiejusza . 376 » VII. do Mecenasa 380 VIII. do Celzusa Alninowana 385 IX. do Tyberjysza Klaudjusza Nerora ..... 886 X. do M. Arystjusza Fuska 387 XI. do Budatiusa 3'A) XII. do Ikcjusza ,. . . . X 39.) » XIIi. do Winniusa Asiny •• . 394 » XIV. do swego rządcy . . 3&u ,» XV. do Nunioi.jusza Wali -w ., 399

 
Str.
List XVI do Kwinkcjusza Hirpina 
 81
List XIX do Mecenasa 
 85
List XX do swej książki 
 88
LISTÓW KS. II.
List I do Augusta 
 91
List II do Juljusza Florusa 
 107
List do Pizonów (O sztuce poetyckiej) 
 118
Wykaz imion własnych 
 145