Strona:PL Horacy - Poezje.djvu/77

Ta strona została przepisana.KSIĘGA II
DO ASINIUSA POLLIONA[2]

Burdy domowej, wszczętej za Metella[3], dzieje,
Jej najgłębsze przyczyny, błędy i koleje,
Losu szyderstwo i złowieszcze
Związki możnych i mokre jeszcze

  1. I.— ,Do trudnego zabierasz się dzieła, Pollionie: napisać zamierzasz historję wojen domowych. Na czas jakiś zaniedbasz Muzę tragiczną, umilknie twoja podziwiana wymowa. Po twych zdolnościach pisarskich obiecuję sobie wiele: dasz nam żywy i wierny obraz tych opłakanych wojen. Moja lekka Muza takich tematów nie tyka‘.
  2. C. Asinius Pollio, ur. w r. 76 przed Chr., żył w młodym wieku z poetami Katullem, Kalwusem i Cynną, tak, że kiedy w r. 50 (jak się zdaje) dla dalszego kształcenia w retoryce wybierał się do Aten, Cynna żegnał go wierszem Propempticon Pollionis. Później, jako legat Oktawjana, następnie prokonsul Gallji przedalpejskiej opiekował się młodym Wergilim, który mu też dwie ze swoich bukolik (4 i 8) wdzięcznem sercem poświęcił. Konsul r. 40, zamknął swój zawód publiczny w r. 30 triumfem za pokonanie dalmackiego szczepu Partynów (Parthini). Odtąd żył dla sztuki i nauki:
  3. W. 1. za Metella. — Q. Caecilius Metellus był w r. 60 konsulem, jest to rok zawiązania pierwszego triumwiratu.