Strona:PL Hudson Jej naga stopa.pdf/11

Ta strona została skorygowana.

Charles Stuart Pratt

ZBRODNIA NIEBIOS.


Od czasu jak profesor uniwersytetu Harwardzkiego Webster zamordował swego przyjaciela, D-ra Parkmana, i spalił jego ciało w piecu laboratoryjnym, żadna zbrodnia w obrębie murów uniwersyteckich nie zbliżyła się do tej tragedji pod względem sensacyjnych okoliczności — z jednym tylko wyjątkiem.
Niezwykłe wypadki, jakie chcę tutaj opowiedzieć, stanowią właśnie ten wyjątek. Odrazu wszakże muszę zaznaczyć, że sprawozdanie z tej ostatniej tragedji uniwersyteckiej nie zawiera takich wstrętnych szczegółów, jakie czynią zmorę nocną z samego wspomnienia sprawy Webster — Parkman. Natomiast w tę ostatnią tragedję wplątany jest piękny element miłości, a jednocześnie przewyższa ona poprzednią swą niezwykłością, głównie w uderzającem rozwiązaniu tajemnicy — rozwiązaniu wręcz bezprzykładnem, zdaje się, w rocznikach zbrodni.
Wieczorem dnia 14-go listopada, pan Everett, rektor uniwersytetu Banvardzkiego — ze zrozumiałych przyczyn nazwiska osób i miejscowości są lekko zmienione — urządzał przyjęcie, które ze względu na