Strona:PL Hudson Jej naga stopa.pdf/12

Ta strona została skorygowana.

ściśle z niem złączone wypadki, stało się sławnem w historji tego starego uniwersyteckiego miasta.
Przyjęcie to było wydane na cześć pewnego młodego badacza norweskiego, który przed niedawnym czasem przerżnął na nartach wszerz całą Grenladję. Nie jego wszakże tyczy się niniejsze opowiadanie, a raczej trzech profesorów uniwersytetu. Ci profesorowie przyjmując zaproszenie rektora, wyrazili swój podziw dla bohatera wieczoru i przyjemność, jakiej doznają z poznania go — ale w głębi serca każdy z nich wiedział, że idzie nie poto, aby spotkać się z norweskim badaczem, ale poto, aby spotkać się z córką pana rektora.
Wszyscy ci trzej profesorowie byli względnie młodymi ludźmi. Prof. Henryk Thurston otrzymał dopiero w tym roku katedrę Literatury Angielskiej. Zdaniem ogółu zasłużył on na swoje ostrogi na łamach „Wolnej Kopji“ i „Północnego Kontynentu“, w trzech czy czterech ostrych turniejach przeciwko nowemu realizmowi, i właśnie niedawno wydał powieść, która uczyniła go przodownikiem romantycznej szkoły w Ameryce — co wszystko razem oznaczałoby człowieka o lotnej wyobraźni i gorącym temperamencie.
Prof. Gordon Browne, popychany równym wiatrem dogmatu, przeżeglował przez swoje kursy teologiczne, poczem zanurzył się w pracy w Toynbee Hall w Londynie, a następnie w osadach uniwersyteckich w domu, obecnie zaś objął świeżo otworzoną katedrę „Chrześcijaństwa Stosowanego“. Profesor Browne