Strona:PL Hudson Jej naga stopa.pdf/123

Ta strona została skorygowana.

Margaret Dodge

SPOTKANIE ICH KRÓLEWSKICH MOŚCI.

Nie stało to się zgodnie z rozkładem jazdy, że „Priscilla,“ pociąg specjalny, składający się z lokomotywy, jednego pustego wagonu bagażowego, i jednego po królewsku urządzonego prywatnego wagonu, zatrzymał się na trzy kwadranse na stacji Mayville. Rzeczywiście, Wielki Człowiek, który był jedynym pasażerem tego pociągu, nakazał w swej instrukcji postój zaledwie pięciominutowy. Jest jednak faktem, że przez całe czterdzieści pięć minut pociąg oficjalny czekał na małej, samotnej stacyjce, zagubionej w stepach Indjany. Co się stało w ciągu owych czterdziestu pięciu minut, zostanie obecnie poraz pierwszy podane do publicznej wiadomości.
Gdy Wielki Człowiek — był to sam prezes zarządu potężnej linji kolejowej, łączącej ocean Atlantycki z Wielkiemi Jeziorami — gdy tedy Wielki Człowiek odbył służbową przechadzkę po małej stacyjce i zadał kilka stereotypowych pytań naczelnikowi stacji, wrócił znów do biało-złotego wagonu salonowego „Priscilli“, siadł na swym fotelu i zaczął układać pasjansa. Będąc jeszcze bardzo młodym prezesem — około czter-