Strona:PL Hudson Jej naga stopa.pdf/75

Ta strona została skorygowana.

MARY FOOTE ARNOLD

KOŁO W KOLE.

Nasza ciotka, panna Ellen Weathersby, żyła i umarła w zagrodzie Weathersby, w miasteczku Strangetown, oddalonem o jakieś pięćdziesiąt mil od miasta, w którem myśmy mieszkały.
W owym czasie, gdy śmierć ją dosięgła, ciotka Ellen była stara, bogata i ekscentryczna; jak dalece ekscentryczna, tośmy poznały dopiero po zaznajomieniu się z treścią jej testamentu, którego dziwaczne warunki nie pozwoliły nam odrazu wejść w posiadanie odziedziczonego majątku.
Wobec tego, iż matka nasza była obłożnie chora w chwili śmierci ciotki Ellen, żadna z nas nie była obecna na jej pogrzebie. Lecz tydzień później, kiedy nadeszła pocztą paczka, zawierająca kopję testamentu i list ciotki Ellen, matka nasza czuła się już o tyle lepiej, że zeszła na śniadanie do jadalni.
Naturalnie, testament przedewszystkiem zajął naszą uwagę, i Karolina odczytała go nagłos. Jak wszystkie dokumenty tego rodzaju, był on napisany w formie prawnej, i odpowiednio podpisany, zaświadczony