Strona:PL Lope de Vega - Komedye wybrane.djvu/251

Ta strona została przepisana.

Estella, mając tak wielką
Przyczynę do krwawéj zemsty,
Przebacza swemu wrogowi;
On, by jéj sprostać w godności,
Odważnie na śmierć pośpiesza!...
O, kiedyś czyny tych ludzi
Potomność unieśmiertelni!...
Don Pedro Caus weź zaraz
Karetę i bez hałasu
Ortiza przywieź tu do mnie,
Lecz działać chciéj w tajemnicy!...

Alkaid.

Natychmiast spełnię twą wolę.

(wychodzi).
SCENA  XII.
Służący, Król, późniéj Alkadowie.
Służący.

Najpierwsi dwaj alkadowie
Śmią prosić o posłuchanie.

Król.

Niech wejdą z laskami swemi (vara)[1]

(Służący wychodzi).

O, gdybym mógł Roelasa
Ocalić bez wyjawienia
Tajemnic...

(wchodzą dwaj alkadowie).
Don Pedro.

Sprawa skończona...
Czas — według prawa postąpić.

Król.

I owszem, lecz pamiętajcie,
Że czasem i sprawiedliwość
Zyskuje na łaskawości.
Roela jest regidorem
Sewilskim, jak był Tabera.
Ten zemsty wzywa a tamten
Litości...

  1. Znak godności sędziowskiéj.