Strona:PL Sue - Żyd wieczny tułacz.djvu/5

Ta strona została skorygowana.


EUGENJUSZ SUE
Żyd
wieczny tułacz
POWIEŚĆ
TOM I

WARSZAWA
NAKŁADEM BIBLJOTEKI RODZINNEJ
1929