Strona:Przedziwny Hidalgo Don Kichot z Manczy T.1.djvu/10

Ta strona została przepisana.
Przełożył z hiszpańskiego, posłowiem

i komentarzami opatrzył

DR. EDWARD BOYE
Przekładu dokonano według tekstu Rodriguez Mai In, porównywując odpowiednie ustępy z tekstem Fitzmaurice-Kelly. Komentarze za tekstem oparte na studjach Cortejón, Rodriguez Marin, Rins, Amerigo Castro, Ormsby, Clemencin, Menéndez y Pelayo, Ortega y Gasset, Savj-Lopez, Cejador y Frauca, Carreras, Covarrubias, Franciosini i. t. d. i na wynikach własnych badań tłumacza.