Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/101

Ta strona została przepisana.

Nazajutrz odbyła się narada Guttrego i Koczorowskiego z białymi w kantorze Leopolda Kronenberga i to z Kronenbergiem, Jurgensem i Ruprechtem, który niedawno powrócił był z Sybiru. Guttry przedkładał, że koniecznie należy zawczasu gromadzić zasoby na przypadek powstania, które w niedalekiej przyszłości wybuchnąć może. Kronenberg odpowiedział, że zbieraniem pieniędzy ośmieliłoby się tylko czerwonych do szalonej ich roboty, a biali uważają za występek popierać ich na tej drodze. Wszelkie przedstawienia Guttrego nie znalazły posłuchu.
Nazajutrz na żądanie Padlewskiego udał się Guttry sam do mieszkania Jeszki, który mu powiedział w zaufaniu, że jego wczorajsze uwagi zrobiły wrażenie na obecnych wówczas członkach komitetu i że on sam przyznaje słuszność zdaniu jego, ale z drugiej strony, nie mogąc opuścić swych towarzyszy, postanowił w razie ich aresztowania wybrać 600—800 najwięcej skompromitowanych a najniecierpliwszych, udać się z nimi w góry świętokrzyskie i tam walczyć do upadłego.
Po powrocie Guttrego i Koczorowskiego do Księstwa w drugiej połowie 1862 r. zebrało się w Poznaniu grono obywateli, którzy uznali za rzecz potrzebną wybrać męża zaufania, któryby w rzeczach publicznych mógł zastępować Księstwo, a w razach nagłych stanowić, jak ta dzielnica ma postępować. Wybór padł na Guttrego. Postanowiono również, aby ze składek utworzyć dla niego fundusz na wszelkie wydatki i potrzeby.
Po dokonanym wyborze Guttry zażądał od zgromadzonych, aby odtąd we wszystkiem, co sprawy publicznej dotyczy, do niego się odnosili i przestrzegali, aby nikt na własną rękę nie działał.[1]

Wkrótce potem zjawił się u Guttrego J. Łukaszewski[2], uczeń uniwersytetu berlińskiego, z poleceniem, jak zaręczał, od komitetu centralnego zakładania związków patryotycznych w Księstwie. Guttry odprawił go z niczem, upomniawszy, aby niewczesnemi robotami nie powiększał

  1. Guttry, Pamiętniki II, 99.
  2. Dr. J. Łukaszewski osiadł jako lekarz w Jassach i napisał: Zabór pruski w czasie powstania styczniowego 1863—1864.