Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/108

Ta strona została przepisana.

lebena z pułkownikiem Loenem i majorem Rauchem, ofiarując Rosyi pomoc wojskową, czy to przez zajęcia pewnej części Królestwa, czy też przez wysłanie kilku korpusów na granicę.
Dnia 5 lutego stanęli owi wysłańcy w Warszawie, ale, ponieważ w. książę Konstanty wymówił się brakiem instrukcyi, pojechał Alvensleben do Petersburga, gdzie dnia 8 lutego 1863 r. zawarł konwencyą, zawierającą obok jawnej umowy jakieś artykuły sekretne. Na mocy jawnej umowy zobowiązały się Prusy przepuszczać w razie potrzeby przez swe terytorium wojska rosyjskie, a nawet udzielać im czynnej w nagłych razach pomocy.[1]

Bitwy pod Krzywosądem i Nowąwsią, pod Dobrosołowem i Mieczownicą. Młodzież wielkopolska w Krakowskiem.

Zarządzenia rządu pruskiego nie ustraszyły Polaków. Najgorętsi, nie mogąc doczekać się wymarszu oddziałów, organizujących się z wielką ostrożnością, pojedyńczo spieszyli do Królestwa.
Nagle rozeszła się wiadomość o pojawieniu się na Kujawach Mierosławskiego, którego komitet centralny głosami Oskara Aweydy, Józefa Janowskiego (zastępcy brata Władysława), Jana Majkowskiego i ks. Karola Mikoszewskiego przeciwko głosowi Stefana Bobrowskiego dnia 25 stycznia 1863 r. mianował był dyktatorem.[2]

Nie zniósłszy się z komitetem Działyńskiego, przeszedł Mierosławski 17 lutego 1863 r. granicę w powiecie włocławskim w towarzystwie Kurzyny, Saladyna Ramloffa, Humięckiego, Buskiego, Cieleckiego, Rościszewskiego, Seyfrieda, Władysława Janowskiego, Garczyńskiego, Jackowskiego, Goślinowskiego i Turny, pomocnika huzarów pru-

  1. Berg M. Zapiski o polskich spiskach i powstaniach. Warszawa 1911. Ks. VII, 48 i n.
  2. Giller A. Historja powstania narodu polskiego. 1861—1864. Paryż 1867. I. 41.