Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/128

Ta strona została przepisana.
Zmarli z ran Wielkopolanie:[1]

Czubała Stanisław w Strzelnie.
Kaźmierski Maciej w Poznaniu 20 maja 1864.
Nawrocki Józef w Poznaniu.
Parczewski Walenty, naczelnik oddziału u brata swego w Grabianowie 16 kwietnia 1868.
Plewiński Antoni Jan w Strzelnie.
Rychlewski Teodor umarł z choroby, której nabawił się jako jeniec w więzieniu rosyjskiem.
Rychliński Stanisław umarł z ran u Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu.

Wysłani na Sybir lub w głąb Rosyi Wielkopolanie:[2]

1. Adamczewski Józef przebywał w rotach aresztanckich w Tuli.
2. Arnold Cypryan pracował w kopalni Wierch-Uralsk w guberni orenburskiej.
3. Biniakowski Teodor z Nakła, cieśla, pozostawiwszy żonę, Franciszkę z Sierdzińskich, udał się 1863 r. do Królestwa, a po rozbiciu oddziału popadłszy w niewolę, był więziony w Włocławku, a stamtąd wysłano go do Tomiłowa w gubernii tobolskiej.
4. Bogucki Wojciech, zesłany do Krasnopińska w gubernii permskiej.
5. Bomski Onufry, brat Maksymiliana, pomocnika w handlu Putyackiego w Pleszewie dostał się do niewoli 15 listopada 1863; skazany do rot aresztanckich w gubernii niżnonowogrodzkiej.

6. Bukowski Walenty, właściciel folwarku Gościeszyn w powiecie mogileńskim, później rządca w Marcinkowie Górnym, wreszcie w Kruszynku w powiecie włocławskim, gdzie aresztowany w marcu 1863 r. na podstawie donosu mularza dworskiego, którego ukarać był zmuszony, wywiezio-

  1. Dziennik Poznański z r. 1863. Żychliński T. Wspomnienia.
  2. Z archiwum hr. Korzbok Łąckich w Posadowie.