Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/131

Ta strona została przepisana.

24. Kozłowski Stanisław, ur. w Genszewie w powiecie inowrocławskim, skazany do rot aresztanckich w gubernii kostromskiej, później tulskiej.
25. Królikowski Leopold, towarzysz drukarski, wysłany do Zerłyku w gubernii jenisejskiej.
26. Loga Kaźmierz ksiądz, bratanek ks. Adama, który zginął pod Szawlami, wysłany do Magiorowa w gubernii krasnojarskiej.[1]
27. Lyczywek Walenty, czeladnik młynarski z Odolanowa, skazany na 10 lat na Sybir.
27a. Marulewicz Wincenty, skazany do rot aresztanckich.
28. Olanowski Julian, ur. w Pleszewie 1843 r., wysłany do Solikamska w gubernii permskiej.
29. Olejniczak skazany do rot aresztanckich w Tule.
30. Pałaszyński Leon skazany do rot aresztanckich w Tule.
31. Pankowski Władysław, gimnazyasta, wysłany do Kazania.
32. Petrykowski Michał, syn Wojciecha z Gniezna, żołnierza z r. 1831, skazany do rot aresztanckich w Tule.
33. Pruszakowa Ewelina, obywatelka wiejska, żona Józefa, oskarżona o współudział w powieszeniu 13 ludzi i usiłowanie zabicia niejakiegoś Faigera, skazana została na lat 15 na Sybir.

34. Radoński Teodor, syn Józefa z Rudnicza pod Wągrówcem, wysłany do Tyssi w gubernii jenisejskiej. Żona jego pojechała za nim, by dzielić jego wygnanie, ale wskutek niewygód i trudów dalekiej podróży, oraz tęsknoty za trojgiem dzieci, które pozostawiła pod opieką 70-letniej babki, dostała galopujących suchot i dnia 1 stycznia 1865 r., umarła.

  1. Ks. Kaźmierz Loga powrócił po kilku latach pobytu na Sybirze do W. Księstwa Poznańskiego, potem udał się do Rzymu, gdzie zyskał stopień doktora ś. Kanonów. Był następnie wikaryuszem przy kościele ś. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu, ale w początku walki kulturnej rząd pruski wydalił go pod pozorem, że przez długi czas pobytu za granicą, utracił obywatelstwo pruskie. Umarł 1909 r. w Siemianówce w okolicy Lwowa w 70 roku życia, a 47 kapłaństwa. Dziennik Poznański. R. 1909 nr. 151.