Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/172

Ta strona została przepisana.

tym, którzy utrzymują, iż przez przyłączenie W. Księstwa Poznańskiego do Niemiec religia wasza zagrożoną będzie.”
„I w Związku północno-niemieckim pozostaniecie Polakami, zachowacie waszą mowę ojczystą i wykonywać będziecie, jak dotąd bez przeszkody zwyczaje i obyczaje wasze, a Kościół katolicki dozna i tam, jak dotąd doznawał, pod opieką wszej pruskiej ojczyzny tej samej zasłony i wolności.”
„Nawet w Rzymie, który czołem jest Kościoła katolickiego, wypowiedziano, iż rozszerzenie się państwa pruskiego sprawie Kościoła bynajmniej nie zagraża.”
„Pomnijcie na wielkie dobrodziejstwo, jakich doznawaliście już dotąd od królów pruskich, im to bowiem zawdzięczacie pewność i usamowolnienie waszych gruntów, bezpieczeństwo i równouprawnienie osoby, wolność i opiekę religii waszej. Nie wahajcie się zatem i teraz położyć zupełnego zaufania waszego do ojcowskiego serca naszego najukochańszego króla, które najżywszą przejęte jest miłością i dla poddanych polskiej narodowości i które okaże się wam zawsze najlepszą zasłoną waszych praw i narodowości waszej.”
„Mieszkańcy W. Księstwa Poznańskiego! Idźcie z całą ufnością za głosem najmiłościwszego króla naszego, do was zwróconym. Przystąpcie do urny wyborczej i głosujcie na takiego tylko męża, o którym przekonani jesteście, iż gotów poprzeć wielkie i mądre zamiary króla i przyłożyć się do tego, by dzieło utworzenia Związku północno-niemieckiego, oraz i przyłączenie W. Księstwa Poznańskiego doń wbrew zabiegom przeciwników do skutku przywiedzionem być mogło.”
Poznań, dnia 31 stycznia 1867.

Naczelny prezes prowincyi poznańskiej
v. Horn.
Protesty. Krzywdy.

Zachodziło pytanie, jakie stanowisko zająć należy Polakom wobec wyborów do parlamentu Związku północno-niemieckiego.