Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/174

Ta strona została przepisana.

Uzupełnieniem protestów z 18 marca i 16 kwietnia był protest Koła polskiego w sejmie pruskim, uczyniony przez usta Marcelego Żółtowskiego dnia 7 maja 1867 r.
Od wojny austryackiej dziennikarstwo polskie wystawione było na konfiskaty, rewizye w redakcyach i procesy, a poczty wzbraniały się przyjmować telegramów w języku polskim. Nadto zaprowadził rząd 1867 r. w gimnazyach katolickich w Poznaniu i Ostrowie naukę języka greckiego w języku niemieckim w miejsce dotychczas używanego polskiego.
Tak to dotrzymano przyrzeczeń zawartych w odezwie Horna z 31 stycznia 1867 roku!

Nowe pismo.

W r. 1867 zaczął wychodzić w Poznaniu Kościelny Dziennik urzędowy dla archidyecezyi gnieźnieńskiej i poznańskiej.

Kronika żałobna.

W r. 1867, dnia 15 lutego umarł nagle w Wrocławiu Wojciech Cybulski, profesor języków i literatury słowiańskiej. Urodzony w kwietniu 1808 r. w Koninie pod Lwówkiem, po ukończeniu nauk gimnazyalnych w Poznaniu, słuchał historyi i filologii na uniwersytecie berlińskim. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, natychmiast udał się do Warszawy, zaciągnął się do piechoty i walczył pod Grochowem, Wawrem, Wielkim Dębem, Iganiami i Ostrołęką, gdzie skłuty bagnetami, dostał się do niewoli. Przeleżawszy czas niejakiś w lazarecie, popędzony został do Bobrujska, gdzie rydlem i motyką pracować musiał po wałach i drogach. Powróciwszy 1834 r. do Księstwa, odsiedział sześciomiesięczne więzienie w Świdnicy. W r. 1836 podjął nanowo studya w Berlinie z pomocą rodziny Łąckich i w końcu 1838 r. uzyskał stopień doktora filozofii, poczem za radą przyjaciela swego, profesora Droysena, poświęcił się filologii słowiańskiej. Po dwuletniej podróży po krajach słowiańskich za-