Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/188

Ta strona została przepisana.

Przypuszczenia ks. Prusinowskiego sprawdziły się.
Mieczysław hr. Halka Ledóchowski, ur. 29 października 1822 r. z Józefa Zacharysza i Maryi z Zakrzewskich w Górkach pod Klimuntowem, kształcił się w gimnazyach w Radomiu i Warszawie, potem wstąpił do seminaryum duchownego przy kościele ś. Krzyża w Warszawie. Dla dokończenia wykształcenia swego wyjechał po kilku latach do Rzymu, gdzie 13 lipca 1845 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Mianowany tajnym podkomorzym papieskim, wysłany został do Madrytu dla wręczenia kapelusza kardynalskiego ks. Franzoniemu, później towarzyszył jako audytor nuncyuszowi Kamilowi di Pietro do Lizbony. W Rzymie poznał matkę Makrynę Mieczysławską, byłą ksienią Bazylianek mińskich, która wielkie na nim sprawiła wrażenie. W r. 1856—1858 przebywał jako delegat apostolski w rzeczypospolitej Nowej Grenadzie w Ameryce południowej. Odwołany z Ameryki, został 3 listopada 1858 r. konsekrowany w Rzymie na arcybiskupa tebańskiego in partibus infidelius i tego samego roku wysłany jako nuncyusz apostolski do Brukseli, gdzie do r. 1865 pozostał.[1]
Obrany przez obiedwie kapituły archidyecezyi gnieźnieńsko-poznańskiej 17 grudnia 1865 r. arcybiskupem i 8 stycznia 1866 r. prekonizowany, złożył ks. Ledóchowski w Berlinie 14 kwietnia 1866 r. przysięgę homagialną przed królem Wilhelmem I i, bawiąc dni kilka w stolicy Prus, podejmowany był z wyróżnieniem u dworu, przez Bismarcka i innych dygnitarzy.
Do Poznania przybył 24 kwietnia 1866 r., witany serdecznie przez ludność po drodze, a w mieście przez liczną deputacyą pod przewodnictwem Hipolita Cegielskiego. Zamącił uroczystość przy obiedzie powitalnym wzniesiony przez komenderującego generała Steinmetza toast, który boleśnie dotknął Polaków.

W kilkanaście dni później, 18 maja 1866 r., wydał arcybiskup poufny okólnik do dziekanów, w którym upominał duchowieństwo, aby nie brało udziału w komitetach i zebraniach wyborczych, całkiem zaś wstrzymało się od przyj-

  1. Żywot Mieczysława hr. Halki Ledóchowskiego, Poznań 1879.