Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/240

Ta strona została przepisana.

poetka. Ojciec jej, Adolf Springer, sędzia apelacyjny w Bydgoszczy, zmarły jako radca sprawiedliwości w Krotoszynie, bawić się lubił pędzlem, ołówkiem i pisaniem wierszy. Po jego śmierci matka Maryi, Nepomucena z Jełnickich, przeniosła się do Gniezna, gdzie przyjęła posadę nauczycielki przemysłowej w szkole Świętojańskiej, zostającej pod kierunkiem dr. Karola Neya. W tej to szkole kształciła się Marya pod okiem Neya, któremu dozgonną zachowała wdzięczność. Pierwszą wiązankę wierszy, w których dużo wlała uczucia i istotnego natchnienia, wydała 1849 r. Później ukazał się drugi zbiór wierszy.
Dnia 14 lutego 1872 r. umarł w Poznaniu w Zakładzie Sióstr Miłosierdzia ks. Aleksy Prusinowski, jeden z najświatlejszych mężów swego czasu.
Urodzony w Gostyniu 13 lipca 1819 r. z Antoniego, sędziego, i Agnieszki z Szczytowskich, uczęszczał do szkół najprzód w Lesznie, potem w Poznaniu, a ukończywszy nauki gimnazyalne, słuchał na uniwersytecie w Fryburgu badeńskim teologii i języków starożytnych, ukończył zaś studya w Berlinie, gdzie 1844 r. uzyskał stopień doktora filozofii i patent na nauczyciela gimnazyalnego. W r. 1845, po krótkim pobycie w seminaryum duchownem, otrzymał święcenia kapłańskie i w tymże roku objął dozór i zarząd konwiktu Lubrańskich, a w następnym roku został nauczycielem religii w Trzemesznie i regensem tamtejszego alumnatu. Krótki jednak był jego zawód nauczycielski, skutkiem bowiem donosu, że wzbudza w młodzieży polskiej uczucia narodowe, utracił urząd.
Odtąd przez kilka lat był mansyonarzem i kaznodzieją farnym w Poznaniu. W r. 1848 zasiadł na ratuszu w komitecie narodowym i był współpracownikiem założonej przez Hipolita Cegielskiego Gazety Polskiej, sam zaś redagował w tymże roku doskonałe pisma ludowe Wielkopolanina, a po tegoż upadku Wiarusa. W r. 1849 wstąpił do Dyrekcyi Towarzystwa Pomocy Naukowej, do której odtąd przez lat 13 należał.