Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/278

Ta strona została przepisana.
Miejscowość Ilość Sióstr Rodzaj zatrudnienia Ilość
dzieci
Jak długo istniał Jakie zastępstwa Uwagi
III.
Wizytki.
Ostrów 6 a) szkoła wyższa
b) pensya
IV.
Siostry Miłosierdzia.
Poznań (Śródka) 4 a) dom sierot
b) ochronka
40
1848 do 1 stycznia 1877 opieka świecka Składki o wiele mniejsze
Wągrówiec 4 a) dom sierot
b) ochronka
c) szwalnia
25
100
50
1 paźdz. 1850 do 1 paźdz. 1876 żadne

Fundacya ks. Muzolta.
W skutek wydalenia Sióstr utraciło 13 sierot zupełne utrzymanie, pozostało 12 etatowych.
Pleszew 4 a) dom sierot
b) szwalnia
c) pielęgnowanie chorych
24
20
1872 do 1 lipca 1877 opieka świecka,

żadne
Bydgoszcz 4 a) dom sierot
b) ochronka
c) szwalnia
31
90
80
1880 do 1 paźdz. 1877 opieka świecka
żadne
Utrzymanie ochronki kosztowało odtąd rocznie 900 mk
UWAGA. Cztery powyższe domy zupełnie przez Siostry opuszczone zostały.
Poznań 23 a) Szpital Przemien. Pańskiego
b) ochronka

18
pozostał 1830 do 1 paźdz. 1875 żadne
żadne
Poznań
(Dom św. Józefa)
a) szpital
b) ochronka
c) szwalnia

26
30

zniesiona 1 paźdz. 1875


Środa 5 a) pielęgnowanie chorych
b) ochronka
c) szwalnia

90
25
pozostał
zniesiona 1 lipca 1877