Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/321

Ta strona została przepisana.

rządzenie: Es darf polnisch weder gelesen noch geschrieben werden.
Przeciwko temu wszystkiemu postanowiono ze strony polskiej publicznie zaprotestować.
Jakoż zwołali wiec do Poznania na dzień 7 marca 1878 r. Jan Arndt, Adolf hr. Bniński, Stanisław hr. Czarnecki, Tadeusz Chłapowski, Kaźmierz Chłapowski, książę Roman Czartoryski, Zygmunt hr. Grudziński, Maksymilian Jackowski, ks. dr. Antoni Kantecki, Adolf Koczorowski, T. Krzyżanowski, Stanisław Kurnatowski, ks. kanonik Maryański, K. Offierski, ks. lic. Poszwiński, ks. Edmund książę Radziwiłł, Stanisław Rożański, ks. F. Sadowski, M. Sobecki, Stefan Stablewski, A. Stark, Franciszek hr. Żółtowski, dr. Józef Żółtowski i Stanisław Żółtowski.
Wiec odbył się wśród licznego udziału rozmaitych stanów pod przewodnictwem księcia Romana Czartoryskiego.
Najprzód na wniosek Kaźmierza Chłapowskiego postanowiono wysłać adres i deputacyę do papieża Leona XIII, poczem mówił ks. dr. Floryan Stablewski o szkole. Rzecz swoją rozpoczął porównaniem położenia naszego pod względem religijnym i narodowym do położenia nadwiślańskich mieszkańców w chwili, kiedy królowa rzek naszych niedaleko ujść swoich wraz z Nogatem rozleje wszędy fale i grozi zerwaniem tam i grobli. „Jak tedy wszyscy bez różnicy stanu i wieku spieszą stawiać zapory, tak i to zgromadzenie jest dowodem, że i my zrozumieliśmy potrzebę oparcia się tej powodzi, co nas zalewa i w każdą ciśnie się szczelinę, największe zaś niebezpieczeństwo grozi szkole, dziatwie naszej.”
Wskazawszy potem, w czem leży to niebezpieczeństwo i jakich sposobów chwycić się należy, by mu zapobiedz, wspomniał rzuconą w twarz społeczeństwu naszemi krótko przedtem przez Bismarcka obelgę, jakoby za posłami polskimi nie stał lud polski. Wtedy całe zebranie jednomyślnym zaprotestowało okrzykiem i oświadczyło zgodność swych przekonań z obroną posłów polskich w sejmie i parlamencie.
Potem mówił poseł Magdziński o podatkach, ks. proboszcz Sieg z Orchowa o prawach majowych, a ks. licencyat