Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/348

Ta strona została przepisana.

Rok 1881.
Pielgrzymka słowiańska do Rzymu.

Dowód szczególnej dla wielkiej rodziny słowiańskiej, liczącej dusz 90 milionów, życzliwości złożył papież Leon XIII, odzywając się w encyklice Grande munus z dnia 20 września 1880 r. o wielkich Apostołach słowiańskich, śś. Metodym i Cyrylu,' do całego świata chrześciańskiego, rozciągając ich uroczystość na cały Kościół katolicki, sławiąc ich czyny i zasługi, ich boje z zawistnymi Niemcami.
Wspaniałą tę encyklikę ks. dr. Antoni Kantecki nie tylko przełożył na język polski z łacińskiego tekstu i w odbitce z przedmową pomiędzy ludem rozszerzał, ale także piękną napisał książkę o śś. Metodym i Cyrylu i gorliwie w Kuryerze Poznańskim popierał zwołanie wieca polsko-katolickiego celem wysłania adresu i deputacyi do Ojca ś. i urządzenia pielgrzymki do grobu ś. Cyryla i książąt Apostołów.
Wiec przyszedł do skutku dnia 2 czerwca 1881 r., a na nim wygłosił ks. dr. Antoni Kantecki jedną z najpiękniejszych mów swoich, którą zakończył okrzykiem: Pójdźmy do Rzymu!
Na tym wiecu przemawiali też: Kaźmierz Chłapowski z Kopaszewa, syn generała, i Józef Mycielski z Ponieca, wnuk Ludwika, który śmiercią walecznych poległ pod Grochowem.
Postanowiono, aby deputacya poznańska wspólnie z deputacyami z innych części Polski stanęła u stóp namiestnika Chrystusowego z jednym adresem od całej Polski.