Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/368

Ta strona została przepisana.

chowane bystrością polityczną i talentem pisarskim, utworzyłyby kilkotomową książkę. W artykułach O naszem położeniu trafił w najgłębsze rany naszego społeczeństwa, trafne podając na choroby społeczne lekarstwa. Znakomite też były jego artykuły w Ziemianinie p. t. Konkurencya amerykańska i nasze rolnictwo. Pisywał też rozprawy naukowe do Ateneum i Przewodnika Naukowego. Osobno wyszły słynne prace: Franciszek Deak i Joachima Lelewela zasługi na polu geografii. Pochowany został opodal grobu Marcinkowskiego.
Dnia 30 maja 1882 r. zgasł nagle w Łagiewnikach Władysław Przyłuski, syn Franciszka, żołnierza Napoleońskiego, bratanek arcybiskupa Leona, a brat Antoniego z Starkówca i poległego w r. 1848 Józefa. Od młodości budował wszystkich sumiennością w wypełnianiu obowiązków i szczerą pobożnością, w r. 1863 uczestniczył w powstaniu narodowem, gospodarzem był wzorowym, obywatelem gorliwym; prezesował trzem Kółkom włościańskim, a dwa dni przed śmiercią wraz z Maksymilianem Jackowskim założył dwa nowe w Pakosławiu i Słupi.
W r. 1882 zmarło znów kilku dawnych wojskowych polskich i to
dnia 23 lipca w Poznaniu Leon Kubliński, weteran z r. 1831, dnia 2 listopada w Poznaniu Andrzej Iłowiecki, żołnierz z r. 1831 i 1848, dnia 25 listopada Franciszek Klemczyński, weteran z r. 1831,
a dnia 27 listopada w Kopaszewie w 93 roku życia Wacław hr. Gutakowski, pułkownik wojsk polskich, kawaler krzyża Virtuti militari.
Urodzony z Ludwika Gutakowskiego, podkomorzego W. Księstwa Litewskiego, i Teresy Sobolewskiej, kasztelanki warszawskiej, w Górze pod Warszawą 7 marca 1790 r. wstąpił 1806 r. do gwardyi honorowej w Warszawie, następnie do pułku ułanów Wincentego Krasińskiego. Mianowany adjutantem generała Rożnieckiego, odbył wojnę 1809 r., odznaczył się chlubnie pod Raszynem i przy wzięciu Krakowa, następnie w wojnie 1812 r. dał tyle dowodów męstwa, że został mianowany pułkownikiem 13 pułku huzarów Księstwa Warszawskiego i ozdobiony krzyżem kawalerskim. Pod