Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/404

Ta strona została przepisana.

gdzie na cześć członków Zjazdu dało bal polskie obywatelstwo miasta Poznania. Szereg tańców rozpoczął senior obywatelstwa miejskiego, A. Krzyżanowski, z panią Chlebowską, małżonką rajcy miasta, mazura prowadził dr. Kapuściński. W czasie przestanku po północy przemówił A. Krzyżanowski, dziękując za przybycie gościom, a potem Wawrzyniec hr. Benzelstjerna-Engeström wzniósł wierszem toast na gości tak rodaków jak Czechów.
Na trzeci dzień przed południem sekcye kończyły swe prace i posiedzenia, w południe hr. Benzelstjerna-Engeström sekretarz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pokazywał gościom nasze zbiory, a o godzinie 3 po południu zagaił drugie posiedzenie ogólne dr. Wicherkiewicz, proponując na prezesa profesora dr. Majera, na wiceprezesów prof. dr. Szokalskiego, prof dr. Chodounskyego, prof. dr. Steffala, prof. Blumenstocka, dr. Obalińskiego, prof. dr. Rostafińskiego, dr. Wiśniewskiego i dr. Jaworskiego, a na sekretarzy Benniego z Warszawy i Czordę, których wybór przyjęto przez aklamacyą. Na tem posiedzeniu miał prof. dr. Szokalski wykład O Jędrzeju Śniadeckim, a mianowicie o wpływie teorji jestestw organicznych na ogólny rozwój biologii społecznej”, a radca dr. Rakowski z Inowrocławia wykład p. t. Tajemnica życia. Wreszcie po przemowie Augusta hr. Cieszkowskiego wygłosił pożegnalne słowa dr. Bolesław Wicherkiewicz.
Czwarty Zjazd lekarzy i przyrodników polskich wydał odezwę do lekarzy w zakładach kąpielowych, dotyczącą zaprowadzenia ścisłych obserwacyi klinicznych w zakładach zdrojowych, uchwalił zakładanie stacyi meteorologicznych i leśnych, wezwał komitet gospodarczy, aby wystosował petycyą do sejmu prowincyonalnego, iżby celem skutecznego i taniego leczenia zająkania założono na próbę przy jednym z zakładów głuchoniemych stacyą leczniczą dla zająkających się, dalej aby przesyłano rozprawy, dotyczące słownictwa chemicznego Akademii Umiejętności w Krakowie do rozwagi, aby wydział gospodarczy IV. Zjazdu zbadał, czy i o ile dotychczasowe uchwały wszystkich czterech Zjazdów zostały wykonane, aby sekcya przyrodniczo - rolnicza stale