Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/415

Ta strona została przepisana.

sam w tym celu pisywał komedye. Tej literacko-artystycznej działalności położyła koniec policya. Powróciwszy na wieś, ogłaszał za podnietą ks. Bażyńskiego co rok konkurs na najlepszą powieść dla ludu, a konkursy te pod nazwą imienia Konstantego Zakrzewskiego dostarczyły wiele tomów do dzisiejszych Czytelni ludowych. Bolesne ciosy i straty materyalne sprowadziły go znów do Poznania. W r. 1863 dwóch synów wyprawił do Królestwa, później szereg lat przepędził w Dreźnie, nie wypuszczając pióra z ręki. Po zniszczeniu części rękopisów, a poruczeniu drugiej wybranej i opieczętowanej opiece syna, udał się z chorą córką do Włoch i tam na jej ręku skonał.
Dnia 5 lipca t. r. umarł Ludwik Jagielski, redaktor Dziennika Poznańskiego do lipca 1865, a od r. 1866 nowozałożonej Gazety Toruńskiej. Zniechęciwszy się do zawodu swego, osiadł w Gostyniu, gdzie założył handel żelaza.
Dnia 27 listopada t. r. zszedł z tego świata w 72 roku życia Edmund Żółtowski z Myszkowa, w r. 1848 aresztowany i więziony, długoletni radca Towarzystwa kredytowego, dzielny obywatel, żywo zajmujący się sprawami publicznemi. Pochowany został w klasztorze szamotulskim.
Dnia 30 grudnia t. r. zakończył życie, mając lat 81, bardzo zasłużony księgarz-wydawca, Jan Konstanty Żupański. Śmierć jego była dotkliwą stratą dla naszego społeczeństwa. Jak ogólnego zażywał poważania, okazał pogrzeb jego. Kondukt prowadził archimandryta z Lipska Kobosimos z pomocnikiem swoim, dr. fil. Johanidesem Asthimosem. Za trumną, zasypaną wieńcami, postępowały deputacye z Warszawy, Lwowa i Krakowa, liczni przyjaciele, magistrat, Rada miejska i niezliczone tłumy ludności bez różnicy wyznania i narodowości. Zwłoki złożono na cmentarzu gminy greckiej w Poznaniu. Katalog księgarni nakładowej J. K. Żupańskiego wyszedł w Poznaniu 1886 r.
W tymże roku umarł Ludwik Zboralski, uczestnik bitwy pod Miłosławiem, gdzie został ranny, w r. 1863 więzień w Moabicie, założyciel handlu i win i towarów kolonialnych w Pleszewie, oraz w porozumieniu z dr. Preibiszem, Karolem Żychlińskim i Czapskim handlu żelaza i artykułów budowlanych, dzielny kupiec i patryota.