Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/438

Ta strona została przepisana.

tece Ossolińskich jako sekretarz. Pilnie wczytując się w stare rękopisy i uczęszczając, o ile mu czas pozwalał, na wykłady profesora Ksawerego Liskego i innych profesorów uniwersyteckich, wyszedł w ciągu blisko dziesięcioletniego pobytu we Lwowie na dobrego literata i historyka, wiedzę swą zaś wzbogacił podróżami naukowemi do Krakowa, Wiednia, Petersburga, Mitawy i Rygi, w których to miast archiwach wiele nieznanych znalazł dokumentów, odnoszących się do dziejów Polski. Owoce swych zmudnych badań ogłaszał bądź to w ówczesnych czasopismach polskich, bądź też w osobnych książkach, pisał zaś bardzo piękną polszczyzną. Otrzymawszy po Feldmanowskim posadę bibliotekarza i konserwatora zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, gorliwie zajął się uporządkowaniem i skatalogowaniem biblioteki Towarzystwa. Ale niestety, już go trawiła nieuleczalna choroba, która zmusiła go krótko przed śmiercią zrzec się urzędu. Plonem jego usilnej pracy były: Sumy neapolitańskie, Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, Studya i szkice historyczne, Żywot Szajnochy, Życiorys ks. Aleksego Prusinowskiego, Starosta brański, Dwaj Krzemieńczanie (Aloyzy Feliński i Korzeniowski), Studyum o Arturze Grottgerze i bardzo wiele rozpraw, zwłaszcza o Kurlandyi, rozproszonych po czasopismach polskich.[1]
W r. 1885 umarł też Maciej Palacz, znany z r. 1848 patryota, oraz następujący dawni wojskowi polscy:
dnia 20 stycznia Wiktor Zbijewski, weteran z r. 1831,
dnia 10 kwietnia Józef Mycielski z Kobylopola, porucznik adjutant polowy z r. 1831, ozdobiony krzyżem złotym, kawaler maltański, pierwszy prezes Towarzystwa rolniczego powiatu poznańskiego i szamotulskiego,
dnia 4 sierpnia Franciszek Wasilewski, oficer 14 pułku piechoty liniowej, dziedzic Grzymisławic pod Wrześnią,
dnia 5 listopada Michał Nawrocki (w Parczewie pod Ostrowem), żołnierz z r. 1863, następnie więzień i skazaniec w pruskich rotach karnych,

we wrześniu Józef Kalasanty Przychodzki, mistrz szewski, weteran z r. 1848.

  1. Kuryer Warszawski. R. 1885, artykuł Bronisława Zawadzkiego. Motty M. Przechadzki po mieście. II, 194—198.