Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/453

Ta strona została przepisana.

W r. 1848 urządził lazarety wojskowe w Nowemmieście, Książu, Pleszewie i Śremie, w końcu pozostałych rannych ze Śremu i Miłosławia sprowadził do Poznania i tu ich pielęgnował bezpłatnie. Kiedy w r. 1863 nowa nadarzyła się sposobność służenia rannym, pospieszył osobiście na teatr smutnych wydarzeń z pomocą lekarską i ostatecznie założył razem z Emilią Sczaniecką stały szpital w Strzelnie, do którego regularnie dojeżdżał. Owoce swych badań i doświadczeń składał już to w wykładach publicznych, już też w cennych rozprawach i dziełach lekarskich, jakiemi były Poradnik dla młodych matek, Słownictwo chemiczne polskie, Domowa apteczka, Rady i nauki starego lekarza dla nielekarza, Operacye fistuł pochwo-pęcherzowych i inne. Był do końca życia wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezesem wydziału lekarskiego tegoż Towarzystwa, najstarszym członkiem Dyrekcyi Towarzystwa Pomocy Naukowej, członkiem różnych Towarzystw lekarskich, członkiem Rady nadzorczej Spółki bazarowej, dał też pochop do wzniesienia pomnika Mickiewiczowi w Poznaniu. Przez szereg lat dom jego był poniekąd ogniskiem życia narodowego; liczne tam bywały zebrania celem narad lub zabawy, przybywali goście z miasta i ze wsi, nieraz z zagranicy, a gościnność Mateckiego i jego małżonki, Apolonii z Szumanów, młodszej siostry pani Libeltowej, była nadzwyczajna. Smutne były ostatnie lata życia Mateckiego, bo śmierć ukochanej żony i osłabienie wzroku i cierpienia fizyczne i moralne z powodu wzrastającego ucisku narodowego odjęły mu dawną rzeźkość i swobodę umysłu. Pogrzeb jego odbył się przy nadzwyczajnym udziale publiczności, a dr. Zielewicz i hr. August Cieszkowski w serdecznych słowach pożegnali kolegę, przyjaciela i obywatela, który całe życie wiernie służył dobrej sprawie.[1]

Dnia 28 grudnia 1886 r. rozstał się z tym światem Kaźmierz Kantak. Urodzony dnia 22 marca 1824 r. w Poznaniu z ojca referendaryusza Franciszka[2] i Konstancyi z Leitge-

  1. Kuryer Poznański. R. 1886, nr. 112 i 114. Motty M. Przechadzki po mieście. III, 12—23.
  2. Pochodził z Prus Zachodnich, z Cerekwicy pod Chojnicami. Rodzina Kantaków osiadła była na Krajnie.