Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/493

Ta strona została przepisana.

Rok 1889.
Nowe krzywdy.

Nie zmieniło się nic u nas po wstąpieniu na tron Wilhelma II, owszem nowe nam wyrządzono krzywdy. Wprawdzie ustawę z dnia 19 maja 1889 r. o ogólnej administracyi i kompetencyi władz i trybunałów administracyjnych zaprowadzono także w W. Księstwie Poznańskiem, ale z bardzo licznymi wyjątkami, ukrócającymi znacznie prawa samorządu reprezentacyi powiatowych i prowincyonalnych, a rozszerzając kompetencye organów rządowych, rozporządzenie zaś rejencyjne z dnia 22 czerwca tegoż roku wykluczyło z gimnazyów wykład literatury polskiej. Mieli więc aż nadto powodów do skarg i zarzutów posłowie nasi w sejmie i parlamencie, jako też walny wiec w Poznaniu, na którym przemawiali książę Zdzisław Czartoryski,' ks. proboszcz Sieg, włościanin Karaś, dr. Tadeusz Jackowski i Ignacy Danielewski.

Nowe pisma.

Dnia 1 stycznia 1889 r. ukazało się nowe pismo codzienne, Gazeta Poznańska (II) pod redakcyą Tadeusza Wolińskiego, a drukiem i nakładem Piotra Krzyżankiewicza w Poznaniu. Na czele pisma umieszczono winietę, w której środku był krzyż, serce i kotwica, po bokach zaś wyobrażone wszystkie stany, zajęte pracą, każdy w swoim zakresie, a pod spodem słowa: Praca, oszczędność i wytrwałość.