Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/511

Ta strona została przepisana.
WYKAZ OSÓB
wzmiankowanych w dziele niniejszem.

A.
August II, str. 374
Augusta, cesarzowa, str. 209.
About Edmund, str. 137. Aweyde Oskar, str. 98, 102.
Adamczewski Józef, str. 122
Alberti, burmistrz, str. 374.
B.
Albrecht I, książę, str. 267, 369.
Ahlemann, str. 172. Baerensprung, dyrektor policyi, str.
Akoszewski ks., str. 210   29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39.
Aksamitowska Matylda, str. 196. Bajkowski dr., str. 395.
Akuszewski ks.., str. 210. Bamberger, str. 441.
Aleksander II, cesarz, str. 26, 35, 37 Banasiewicz Andrzej, str. 333.
  84, 305, 363, 460. Banaszyk Antoni, str. 133, 134.
Aloko basza, str. 119. Bandier, wiceadmirał austr., str. 220.
Alkiewicz Jan. str. 113. Bandke, str. 371.
 —  Mikołaj, str. 113. Baranowska Aniela, str. 113.
Alvensleben, str. 101, 102. Baranowski Ignacy, str. 116.
Aman, str. 435.  —  Jan, str. 54.
Amelli, str. 358. Batkowski Andrzej, str. 450.
Andruszewski A., str. 416, 422.  —  Antoni dr., str. 450.
Andrzejewski Franc., str. 422, 454. Batory Stefan, str. 438.
       474. Baumbach, str. 415.
 —  Ignacy, str. 388, 397, 404, 412, Bażyński Fr. ks., str. 154, 212, 238,
       415, 416, 417, 418, 426.   293, 409.
 —  Marcin, str. 232, 388, 389, Bąk ks., str. 254
       417, 418. Bebl, str. 312.
Andrzejewicz ks., str. 360, 473. Becker, str. 300.
Antonelli, sekretarz stanu, str. 82. Behrens, str. 467.
Antoniewicz Karol O., str. 42, 340. Behrends, str. 261.
 —  ks. prob., str. 343, 352, 428, 454. Bełcikowski Adam, str. 219.
Arendt Józefa, str. 491. Bełza Władysław, str. 219, 431.
Arndt Jan, str. 315. Bem, generał, str. 30.
 —  ks., str. 243. Benn, str. 398.
Arnold Cypryan, str. 122. Bennigsen, str. 243.
Asnyk, str 173, 219. Bentkowski Alfred, str. 464.
Asthimos J. dr., str. 409.  —  Feliks, str. 463.
Au Juliusz dr., str. 142, 143, 230, 231,  —  Władysław, poseł, str. 7, 9,
  257, 484. 14, 26, 27, 33, 46, 47, 49, 51, 58,
Auerswald, minister, str. 14, 15. 71, 76, 77, 86, 93, 96, 105, 108, 129,