Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/522

Ta strona została przepisana.
Lux, str. 354, 355, 356, 368, 371, 372.
M.
Lyczywek Walenty, str. 125. Mabdziński Wincenty, str. 33.
Maciejowski W. A., str. 153, 219.
Ł.
Maćkowiak Wiktor, str. 405.
Madera Feliks, str. 47.
Łakiński Józef, str. 106. Magdziński Teofil, poseł, str. 285, 315,
 —  Wiktor, str. 106.   329, 355, 365, 385, 390, 392, 440, 477,
Łaszczewski Dyonizy Felicyan, str.   483, 491, 492.
  381. Magnuszewicz, str. 43.
Łaszczewski Feliks, str. 65, 66. Magnuszewski Dominik, str. 426.
Łaszkowska Seweryna, str. 116. Maier, str. 444.
Łącka hr., str. 475. Maixner, str. 395, 396, 397.
Łącka Emilia, str. 338. Majer Józef, prof. dr., str. 54, 395,
 —  Weronika, str. 338.   397, 398, 399, 400.
Łącki, str. 168. Majewska Helena, aktorka, str. 21,
 —  Antoni, str. 338.   22.
 —  hr. Władysław, str. 411, 442, Majewski Karol, str. 93.
  475.  —  z Krakowa, str. 32.
Łączyński Adolf, str. 49, 65, 72, 81, Majkowski Jan, str. 102.
  96, 97, 99, 108, 109, 200. Makowicz, str. 144.
Łebiński Walery, str. 404, 425. Makowski ks. prof., str. 190.
 —  Władysław dr., str. 246, 275, Malczewski Adolf Skarbek, str. 471.
  276, 360, 401, 402, 412, 416, 424,  —  T., str. 233, 442.
  443, 445, 475.  —  str. 104, 410.
Łempicka Felicya, str. 427. Malinckrodt, str. 205, 208, 243.
 —  Józefa, kasztelanka, str. 339. Malinowski ks. dziekan, str. 23, 51,
Łempicki Józef, str. 339.   53, 349, 350.
Łepkowska, str. 29. Małachowska hr. Stefania, str. 188.
Łęcki Tomasz, Jezuita, str. 235. Małecki Antoni dr., str. 8, 116.
Łopieńska Franciszka, str. 111.  —  Franciszek, sędzia, str. 263.
Łowiński ks. prof., str. 343.  —  str. 231, 263.
Łoziński Władysław, str. 173. Mandel prof., str. 156, 157, 158.
Łożyński, str. 448. Mann Maurycy, str. 340.
Łubieńska Gabryela, str. 408.  —  Stan., str. 422.
 —  Łubieńska Julia, str. 149.  —  Teofil, str. 145.
Łubieński Bogusław, str. 66, 94, 97, Manteufel, minister, str. 14, 27.
  99, 108, 109, 140, 193, 280, 288, Manturow, str. 115.
  429. Mańkowska Bogusława, str. 338.
 —  hr. Feliks, minister, str. 382. Mańkowski Napoleon, str. 128, 435,
Łukaszewicz ks., 384.   484.
 —  Łukaszewicz, str. 175, 257.  —  Teodor, str. 64, 143, 144, 484.
Łukaszewski Józef, str. 247, 429.  —  str. 204.
 —  Juliusz, str. 95, 96, 128. Marcinkowski Jan, str. 113.
Łukomski Stanisław, str. 155, 156.  —  Karol dr., str. 30, 61, 67, 141,
Łukowski Jan, ks. dr., str. 358, 360,   156, 181, 198, 199, 200, 225, 361, 425,
  446.   446, 488.
Marczewski Witold, str. 93.
Łuszczewska Jadwiga, str. 376. Marmont, marszałek, str. 75.
Łuszczewski Adam, str. 376. Martwek Leon, str. 128.
 —  Wacław, str. 376. Marulewicz Wincenty, str. 125.
 —  str. 279. Maryański, str. 113, 306.
Łyskowski Ignacy, str. 186, 187, 230,  —  ks., str. 197, 301, 315, 401, 402,
  322, 365, 390, 425, 440.   435.
 —  Mieczysław, sędzia, str. 71, 143, Massenbach et Comp., str. 146, 253.
  144, 230, 231, 275, 330, 331, 424, Matecka drwa, str. 215.
  459.  —  Teofil dr., str. 26, 27, 29, 43,
 —  Wilhelm, str. 232.   46, 51, 54, 56, 78, 91, 152, 395, 446,
 —  poseł, str. 240.   447, 492.