Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/523

Ta strona została przepisana.
Matuszewicz, pułkownik, str. 118. Mierzyński M., str. 49.
May Karol, str. 422.  —  dr., str. 498
 —  Roman dr., str. 462. Mieczkowski Leon, str. 116.
Mayzels, rabin, str. 87. Międzychodzki Ludwik, str. 258.
Mazurkiewicz ks., str. 189. Miketta Władysław, str. 121.
Mazzini, str. 28, 80. Mikołajczak, str. 26, 144, 178.
Mehring, radca szkolny, str. 494. Mikoszewski Karol ks., str. 102.
Menabro, str. 206. Milewski Dominik, sędzia, str. 493.
Mendelsohn, str. 379. Milewski, radca szkolny, str. 147.
Mendych, str. 319. Milewski Celestyn, str. 114.
Menzel, insp. szkolny, str. 9.  —  Witold dr., str. 131, 396, 402, 417,
Merkert Marya, siostra, str. 215.   418, 420, 493.
 —  Matylda, siostra, str. 215.  —  str. 258.
Merzbach Ludwik, str. 49, 154, 174, Miłkowski Władysław, str. 118.
  218, 265, 378.  —  Franciszek, str. 149.
Meszczyński Mieczysław ks., str.  —  Ludwik, str. 171.
  251, 252.  —  Zygmunt, str. 320.
Metzig Jan dr., str. 72, 171, 178, 179. Miotkowski, str. 114.
Meyer, konserwatysta, str. 304, 441. Mirbach, prezes rej., str. 11, 323.
Miaskowska Tekla, kasztelanka, str. Miśkiewicz, str. 110, 111, 118.
  67. Mittelstaedt Julian, str. 128, 191.
Miączyński hr. Aleksander, str. 191. Mizerska Katarzyna Leokadya, str.
 —  Mieczysław, str. 497.   126.
 —  Witold, str. 497. Mizerski Adolf, str. 24, 25, 137, 152.
Michalak, str. 304.  —  Anastazy dr., str. 221.
Michalski, str. 170.  —  Antoni, str. 137, 152.
 —  ks., str. 241.  —  Augustyn, str. 126.
Michałowski, str. 258. Mlicki Józef, str. 380.
Mickiewicz Adam, str. 26, 53, 158, 326, Mlicki Teofil, str. 380.
  408, 447. Młot Jan, str. 344.
Mieczkowski Augustyn, str. 471. Mniewski Teodor, str. 118.
 —  Stan., str. 197. Mniszewski, str. 421.
Mieczysławska Makryna, ksienia Ba- Mochnacki, str. 34.
  zylianek, str. 182, 311, 497. Modlibowski, str. 226.
Mielcarzewicz, str. 319. Modliński Ignacy, str. 247.
Mielecka Wanda z Sokołowskich, Modrzejewska Helena, str. 106.
  str. 103. Moegelin, str. 180.
Mielęcki Józef, str. 11, 12, 128, 296. Moliński Józef, prof., str. 131.
 —  Kaźmierz, str. 103, 104, 109,  —  str. 232.
  110, 111.
Mielżyńska Aniela, str. 105, 267. Molland z Góry, str. 40.
 —  Gabryela, str. 340. Montolembert hr. Karol, str. 188, 235,
 —  Maciejowa, str. 30.   320.
Mielżyński hr. A., str. 197. Moor Tomasz, str. 427.
 —  Jan, str. 68, 71.  —  Moraczewska Bibianna, str. 22, 215.
 —  Józef, str. 96, 228, 232, 243,   401, 402, 445, 469.
  253, 285, 412, 415, 426, 474, 475. Moraczewski Jędrzej, str. 19, 68, 266,
 —  Ludwik, str. 267.   469.
 —  Maciej, str. 48, 49, 62, 71, 140, Morawska Marya Bernarda, siostra,
  198, 267, 315   str. 55, 57.
 —  Maksymilian, str. 230.  —  Paula z hr. Łubieńskich, str. 55,
 —  Seweryn, str. 29, 71, 90, 91   382.
  145, 230, 237, 267, 296.  —  Zofia z Sczanieckich, str. 73.
 —  str. 23. Morawski Franciszek, gen., str. 73,
Mierosławski Ludwik, str. 19, 34, 83,   55, 71, 75, 81, 221, 263, 319,
  84, 85, 86, 92, 93, 102, 103, 106, 108,   428.
  114, 446, 491.  —  Józef, referend., str. 6, 18,
Mierzyński Jan, str. 341.   426, 428.